remain~心の鍵 – 小柳ゆき
(Key of heart – Koyanagi Yuki)
(Llave del corazón – Koyanagi Yuki)
(心灵的钥匙 – Koyanagi Yuki)
(마음의 열쇠 – 코야나기 유키)