yo
[대명사]


[naveresko es-ko yo]
[wresko es-ko yo]
[glosbeesko es-ko yo]
[baiduesko es-ko yo]
#Wik
[papagoesko es-ko yo]
[googleesko es-ko yo]
[cdesen es-en yo]
[elpaisesen es-en yo]
[cdesen es-en yo]
[wresen es-en yo]
[collinsesen es-en yo]
[baiduesen es-en yo]
[wikesen es-en yo]
[papagoesen es-en yo]
[googleesen es-en yo]
[wikja es-ja yo]
[glosbeesja es-ja yo]
[wresja es-ja yo]
[baiduesja es-ja yo]
[papagoesja es-ja yo]
[googleesja es-ja yo]
[glosbeescn es-cn yo]
[wrescn es-cn yo]
#Wik
[baiduescn es-cn yo]
[papagoescn es-cn yo]
[googleescn es-cn yo]